E-learning ukázka 8

V ukázce e-learningu vidíme klasický testovýmodul. Tento test má za úkol ověřit požadovanou hladinu získaných znalostí v jednotlivých kurzech. Umožňuje vytvoření „banky otázek“ ze které je náhodně generován soubor dotazů, na které uživatel musí odpovědět. Zároveň mohou být některé otázky povinné pro každý test.  Otázky mohou být různého typu (x variant odpovědí a výběr jedné nebo více správných odpovědí, Drag&Drop otázky apod.) Test má předem určený počet otázek a nastavenou procentuální hladinu správně zodpovězených nutnou k úspěšnému absolvování testu. Před ukončením testu se může uživatel podívat, jak odpovídal, kde chyboval. V systému MOODLE se poté zobrazí procentuální úspěšnost zvládnutí testu.