E-learning – ukázky

V sekci E-learning ukázky můžete prohlédnout a vyzkoušet příklady možných přístupů při tvorbě e-learningových kurzů. Pro spuštění vybrané ukázky klikněte na náhledové okno.

E-learning ukázka – Údržba zařízení

Obsah ukázky e-learningu je sdělován pomocí animované postavičky a profesionálního speakra. Je doplněn prvky, které upevňují osvojení látky (sběr odpadků, kvíz), zároveň nutí uživatele k akci, tím se snižuje možnost pouhého pasivního prohlížení. Uživatel je povinen prohlédnout všechny slide pro to, aby mu kurz byl započítán ve statistikách MOODLE.

e-learning ukázka - údržba zařízení

Údržba zařízení

E-learning ukázka – BOZP

Ukázka je jednodušší bez použití komentáře. Pozornost uživatele je podporována grafickou úpravou jednotlivých slidů a rozvržením přiměřeného obsahu na slide. Uživatel je nucen, podle délky textu, strávit určitý čas, než je mu umožněno posunout se na další slide – v našem případě je to pro ukázku nastaveno u všech slidů 5 s. Uživatel nemůže pouze pasivně sledovat kurz, neboť v závěrečné fázi je nucen prokázat znalosti úspěšným splněním ověřovací otázky – zde je například grafická otázka typu Drag&Drop. Pokud je neúspěšný opakuje kurz do té doby, než se mu podaří zodpovědět vše správně. V opačném případě ho kurz nepustí na poslední stránku a kurz mu nemůže být započítán do statistik.

e-learning ukázka - BOZP

BOZP

E-learning ukázka – Kurz výrobní postupy

Ukázka naznačuje možnosti SCORM balíčků za použití videa a komentáře. Důležité prvky mohou být okamžitě fixovány splněním úkolu, který ověří osvojení látky uživatelem. Naznačeny jsou zde možnosti ověřování. Uživatel musí úspěšně projít celým kurzem, jinak mu kurz v MOODLE nebude zapsán jako úspěšně absolvovaný.

e-learning ukázka - výrobní postup

Výrobní postup

E-learning ukázka – Kurz prodejních dovedností

Ukázka kurzu tohoto typu kombinuje hrané modelové situace s „živým“ komentářem moderátorů. To činní látku zajímavější a poutavější. Je-li osoba moderátora autoritou nebo odborníkem je tento efekt ještě větší. Prvky upevňující znalosti látky jsou v tomto případě doplněny efektivními zpětnými vazbami, které na důležité poznatky ještě znovu upozorňují. Systém MOODLE opět zaznamenává úspěšné absolvování kurzu.

e-learning ukázka - Prodejní dovednosti

Prodejní dovednosti

E-learning ukázka – Animovaný film

Tato ukázka je příkladem komentovaného animovaného filmu. Téma je odlehčenější a pozornost k učební látce je podněcována atraktivním vzhledem. Tato forma je vhodná například pro uživatele, kteří jsou více sami motivovaní k sebevzdělávání. I takový typ kurzu může být sledováno systémem MOODLE.

e-elarning ukázka - animovaný film

Animovaný film

E-learning ukázka – Adaptační proces

Ukázka e-learningu ukazuje možnosti e-learningu při adaptačním procesu např. u nových zaměstnanců podniků. Usnadňuje rychlou orientaci v interních předpisech podniků, nebo jako pomocník při implementaci nových postupů.

E-learning ukázka Adaptační proces

Adaptační proces

E-learning ukázka – Testový modul

V ukázce vidíme klasický test, který má za úkol ověřit požadovanou hladinu získaných znalostí v jednotlivých kurzech. Umožňuje vytvoření „banky otázek“ ze které je náhodně generován soubor dotazů, na které uživatel musí odpovědět. Zároveň mohou být některé otázky povinné pro každý test.  Otázky mohou být různého typu (x variant odpovědí a výběr jedné nebo více správných odpovědí, Drag&Drop otázky apod.) Test má předem určený počet otázek a nastavenou procentuální hladinu správně zodpovězených nutnou k úspěšnému absolvování testu. Před ukončením testu se může uživatel podívat, jak odpovídal, kde chyboval. V systému MOODLE se poté zobrazí procentuální úspěšnost zvládnutí testu.

e-learning ukázka - Test moodle

Testový modul