E-learning ukázka 5

Ukázka naznačuje možnosti SCORM balíčků za použití videa a komentáře. Důležité prvky mohou být okamžitě fixovány splněním úkolu, který ověří osvojení látky uživatelem. Naznačeny jsou zde možnosti ověřování. Uživatel musí úspěšně projít celým kurzem, jinak mu kurz v MOODLE nebude zapsán jako úspěšně absolvovaný. Ten typ kurzu může být použitý například pro výuku či popis pracovního postupu.