E-learning ukázka 4

Ukázka naznačuje možnosti SCORM balíčků za použití videa a komentáře. Důležité prvky mohou být okamžitě fixovány splněním úkolu, který ověří osvojení látky uživatelem. Naznačeny jsou zde možnosti ověřování. Uživatel musí úspěšně projít celým kurzem, jinak mu kurz v MOODLE nebude zapsán jako úspěšně absolvovaný.