E-learning ukázka 3

Ukázka je jednodušší bez použití komentáře. Pozornost uživatele je podporována grafickou úpravou jednotlivých slidů a rozvržením přiměřeného obsahu na slide. Uživatel je nucen, podle délky textu, strávit určitý čas, než je mu umožněno posunout se na další slide – v našem případě je to pro ukázku nastaveno u všech slidů 5 s. Uživatel nemůže pouze pasivně sledovat kurz, neboť v závěrečné fázi je nucen prokázat znalosti úspěšným splněním ověřovací otázky – zde je například grafická otázka typu Drag&Drop. Pokud je neúspěšný opakuje kurz do té doby, než se mu podaří zodpovědět vše správně. V opačném případě ho kurz nepustí na poslední stránku a kurz mu nemůže být započítán do statistik MOODLE.