E-learning

E-learning a jeho výroba je věcí vzájemné důvěry. Ke klientovi vždy přistupujeme jako k partnerovi. Společně hledáme nejvhodnější řešení, které bude vyhovovat vašim potřebám a zároveň potřebám uživatelů e-learningových kurzů

Abychom dosáhli vytyčených cílů, používáme metodu 5 kroků:

Krok 1

Vy definujete vaše potřeby a společně stanovujeme výukové cíle. My nasloucháme, abychom co nejlépe porozuměli vašim požadavkům.

Krok 2

Analyzujeme materiály dodané zákazníkem, případně provádíme vlastní výzkum. Třídíme sebrané poznatky do logických celků tak, aby odpovídaly daným výukovým cílům e-learningového kurzu.

Krok 3

Navrhujeme řešení, jak cíl efektivně a rychle naplnit. Volíme vhodné vzdělávací prostředky grafická úprava kurzu, video, kvízy, prvky gamifikace, interaktivita.

Krok 4

Na základě schválených návrhů vyvíjíme e-learning. Testujeme a zapracováváme připomínky.

Krok 5

Spouštíme a implementujeme e-learning do výukového systému zákazníka.

Díky tomuto postupu máte celý proces tvorby e-learningu plně pod kontrolou bez zbytečné časové zátěže.

Samozřejmostí je dodání e-learningu ve formátu vhodném pro současné LMS (learning management system).

Chcete se dozvědět více o možnostech e-learningu. Kontakujte nás přímo nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

E-learning ukázky

V sekci E-learning ukázky si můžete prohlédnout modelové příklady našich prací. Pro přechod na ukázky klikněte na obrázek.