E-learning ukázka 6

Ukázka kurzu tohoto typu kombinuje hrané modelové situace s „živým“ komentářem moderátorů. To činní látku zajímavější a poutavější. Je-li osoba moderátora autoritou nebo odborníkem je tento efekt ještě větší. Prvky upevňující znalosti látky jsou v tomto případě doplněny efektivními zpětnými vazbami, které na důležité poznatky ještě znovu upozorňují. Systém MOODLE opět zaznamenává úspěšné absolvování kurzu.